dimarts, 8 de novembre de 2011

RECURS


(Identificació), amb el DNI núm.      , amb domicili al carrer de      , número      , pis      ,      [d1] , i amb el telèfon      .

D’acord amb      [d2] ,


FORMULO RECURS
     . (Tipus de recurs)


AL·LEGACIONS

1.      .

SOL·LICITO:

1.      .


Lloc i data

                    (signatura)

 (Identificació)
     


 [d1]Codi postal i localitat

 [d2]Normativa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada